původní trasa

Hibschova stezka vznikla v roce 1927 na popud vlastivědných pracovníků z Litoměřic, zvláště pak Erharda Proschwitzera. Byla zaměřena na geologické zajímavosti v okolí Žitenic, hlavně naJosef Emanuel Hibsch velké křemencové kameny mezi Skalicí a úpatím Křížové hory. Pojmenována je po geologovi Josefu Emanuelu Hibschovi, rodákovi z Homole, který se nejvíce zasloužil o geologické poznání Českého středohoří. Jednotlivé křemencové bloky pak byly nazvány po zasloužilých přírodovědcích a vlastivědných pracovnících.

Hibschova naučná stezka je první svého druhu v Čechách. V poválečné době byla zapomenuta a zanikla. Z některých kamenů byla částečně odlámána skála pro stavební účely. Podstatná část se však zachovala. Geolog Regionálního muzea v Teplicích Miroslav Radoň a geolog RNDr. Norbert Krutský z Teplic usilovali o obnovení stezky již od roku 1997. Ve spolupráci s Ing. et Ing. Bc. Borkem Fraňkem  ze Správy CHKO České středohoří v Litoměřicích byla provedena terénní dokumentace a nakonec v roce 2007 došlo k částečnému obnovení stezky v celkové délce 3 km díky finanční podpoře Ústeckého kraje a dobrovolnické práci členů Českého svazu ochránců přírody Ophidia z Litoměřic, Offroad Clubu Děčín, JUNÁKA – svazu skautů a skautek ČR.