Naši činnost podpořili…

Firma/fond Popis projektu
Nadační fond Veolia
Minigranty 2016
Název projektu: Knihovna a audio zařízení pro pořádání veřejných ekovýchovných akcí
Finanční podpora: 35902,-Kč
Zakoupení audio zařízení MIPRO a knihovny.