Spolupráce a partnerství

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl Litoměřice www.stredisko.radobyl.eu

ČSOP Falco http://www.zvirevnouzi.cz/zachranne-stanice/litomerice

ÚVR ČSOP www.csop.cz

Milešovský spolek přátel přírody www.milesovka.com

Asociace strážců přírody www.strazprirody.cz

Ústecký kraj www.kr-ustecky.cz

Agentura ochrany přirody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz

MAS České středohoří www.mascs.cz

Lesy České republiky www.lesycr.cz

Slavoj Litoměřice www.sportslavoj.cz

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje, poříční oddělení

Nadační fond Veolia – http://www.nfveolia.cz/