V sobotu 3. června jsme se zúčastnili tradiční akce zaměřené na ochranu přírody v Českém středohoří. Akce s názvem „Slavnosti stepí“ má za náplň osvětu veřejnosti s významnou částí CHKO České středohoří, jíž jsou stepi „Lounského středohoří“.
Této akce se zúčastnil náš oddíl mladých ochránců přírody, který v rámci projektu „Junior Ranger Project“ reprezentoval také Asociaci strážců přírody České republiky.

Naší činností na stanovišti STRÁŽE PŘÍRODY bylo zajištění těchto činností: „poznávačka“ vybraných druhů živočichů a prezentace jejich způsobů života, zdravověda – resuscitace a ošetřování „tupých“ zranění kloubů, kostí a šlach. Dále jsme se postarali o dovednostní aktivity dětí mezi které patřila chůze na chůdách, skákání v pytli a střelba ze vzduchovky.

Akce se pořádá v okolí NPR Raná, kde 11 let probíhaly činnosti na obnovu stepního ekosystému. Významný podíl v této činnosti měl i náš oddíl ČSOP Ophidia. Časopis Ochrana přírody o této naší činnosti v roce 2011 napsal: „Český svaz ochránců přírody, 37/02 ZO Litoměřice stál za finančně nejnáročnějším projektem, zaměřeným na odkřovinění významné části kopce Raná. Lokality Raná a Raná-Hrádek jsou prioritními oblastmi, kde je v současné době reálné dosáhnout jednoho z cílů záchranného programu, totiž vytvoření metapopulace sysla obecného. V rámci projektu se podařilo připravit podmínky pro rozšíření kolonie sysla na lokalitě Raná i do oblasti přiléhající k letišti Raná-Hrádek, a zároveň zvýšit velikost populace na lokalitě Raná-Hrádek. Byly vytvořeny podmínky pro budoucí propojení obou populací“. Na tuto naši činnost navazoval v letech 2011 – 2016 projekt Life+ s názvem „Stepi Lounského středohoří“ organizovaný správou CHKO České středohoří.

(RJ)